Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure TZ-112/D/19 - Dostawa ciepła do budynków stanowiących 100% własności m.st. Warszawy będących w administracji Zakładu Gospodarowanie Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy